Nar du adopterer et barn?

Når du adopterer et barn?

Når du adopterer et barn, betyder det, at du tager det til dig som dit eget. Rent juridisk er der indgået et forhold mellem adoptivbarn og adoptivforældre (eller adoptanter). Når du – eller I – adopterer, har barnet ikke længere juridisk tilknytning til de biologiske forældre.

Hvordan arver man adoptivbarnet?

Det betyder også, at adoptivbarnet arver på lige fod med eventuelle biologiske børn. Til gengæld kan adoptivbarnet ikke længere arve de biologiske forældre. Der findes fire former for adoption. Fremmedadoption, stedbarnsadoption, familieadoption og bortadoption.

Kan en samlevende adoptere et stedbarn?

Stk. 2. Kun ægtefæller eller samlevende kan adoptere sammen. En ægtefælle kan adoptere den anden ægtefælles barn (stedbarnsadoption). Tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn. Stk. 2. Stedbarnsadoption kan endvidere ske af en tidligere ægtefælles eller samlevers barn.

Hvad er kravene for adoption?

Kravene er, at: 1 Hvis I søger som ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, skal I have boet sammen i mindst 2,5 år 2 Jeres helbred skal være sådan, at adoptionen er til gavn for barnet 3 I skal have en bolig, der kan danne gode rammer for opfostring af et barn 4 Jeres økonomiske situation skal være i orden 5 I må ikke være straffet for noget, der gør jer uegnede som… More