Ce este un subprogram?

Ce este un subprogram?

Un subprogram reprezinta un ansamblu de instructiuni (de declarare, executabile) scrise în vederea executarii unei anumite prelucrari. Este identificat printr-un nume si implementat separat. Tipul void Subprogram care nu returneaza nimic.

Ce sunt subprogramele C++?

Teorie subprograme C++. Subprogramele reprezinta functii definite de catre utilizator. Ele sunt identificate prin nume si pot fi apelate in interoriul unui program. Subprogramele se scriu inainte de functia “int main ()”.

Ce este un antet de subprogram?

antet de subprogram; declaraţii proprii subprogramului begin instrucţiuni end; Antetul de subprogram diferă de la funcţie la procedură. Funcţii – o paralelămatematică- informatică Vom reaminti noţiunea de funcţie aşa cum apare ea în matematică şi vom prezenta diverse extinderi ale acesteia.

Ce sunt subprogramele în limbajul C++?

Subprogramele in limbajul C++ se numesc functii. Un program scris în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii, fiecare dintre acestea efectuând o activitate bine definită.